Design a site like this with WordPress.com
Začnite

Meditacija

… Pot do jasnosti, osredotočenosti in preprostosti.

Meditacija je več kot zgolj sprostitev – že tisočletja se uporablja za prebujenje.

Tehnike meditacije IST imajo tri temeljna načela:

• mirnost

• utišanje uma

• ponotranjanje čutov in zavesti

S takšno meditacijsko prakso postanete jasnejši, hitrejši, ostrejši, sposobni intenzivne koncentracije skozi daljša obdobja. Miselni procesi postanejo tekoči in se pospešijo. Srce zacveti.


Vodi k prebujenju od znotraj. Prebujanje, ki ga ne ovirajo zunanje okoliščine.

Drugačno življenje, življenje v miru, ki ga običajni um ne more razumeti.

Prisotnost, navdih in jasnost.

Naj bo to v službi ali doma, vsakdanje življenje postane drugačna izkušnja.

Več o meditaciji preberite na spletni strani: http://www.innerspacetechniques.com

%d bloggers like this: